ابجد کلمات

حجم 3.36 مگابایت
نسخه 1

توضیحات

com.swanpilco.abjadmohasebe

صور هشتگانه حروف جُمل که با نام اولین صورت (ابجد) معروف است. ترتیب حروف صامت یا بی‌صدا در این نسق همان ترتیب عبری – آرامی است و این امر مؤید آن است که عرب، الفبای خود را از آنان و از طریق نبطیان اقتباس کرده‌است.
حروف اَبجَد شیوه‌ای برای مرتب‌سازی حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. گاهی از این شیوه در شماره‌گذاری موارد یا صفحات به کار می‌رود.

محاسبه حروف ابجد با توجه به ارزش عددی که هر حرف در حروف ابجد کبیر، حروف ابجد صغیر و حروف ابجد وسیط دارد، انجام می‌شود و ابجد هر کلمه یا عبارت را با شماره‌گذاری حروف آن می‌توان به دست آورد.

یکی از کاربردهای حروف ابجد طالع بینی شخصی یا طالع بینی ازدواج است. برای این منظور:

اسم فرد را به ابجد کبیر محاسبه کنید.
نام مادرش را نیز به ابجد کبیر در آورید.
ابجد نام خود فرد و ابجد نام مادرش را با هم جمع بزنید.
عدد به دست آمده را بر دوازده تقسیم کنید.
عدد باقیمانده عدد برج طالع شخص است و با توجه به آن برای فرد طالع بینی می‌شود.

با استفاده از این برنامه می توانید به راحتی عدد ابجد معادل کلمات مورد نظرتان را پیدا کنید.


ابجد
حروف ابجد
عربی
طالع بینی
زبان عربی


دیدگاه کاربران

برچسب ها : ,