آموزش زبان انگلیسی

حجم 6.77 مگابایت
نسخه 1.2

توضیحات

mnajafi.me.lifeverbs

افرادی هست که سطح زبانشان مبتدی تا پیشرفته هست 
افعال کاربردی
افعال کاربردی زبان جارجه
زبان انگلیسی افعال کاربردی
سه سطح مبتدی – متوسط و پیشرفته 
زبان انگلیسی – آموزش زبان – آموزش زبان انگلیسی – آموزش زبان انگیلیسی – زبان – آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی در سطح متوسطه
آموزش زبان انگلیسی در سطح پیشرفته
آموزش زبان انگلیسی در سطح میانه 
آموزش زبان انگلیسی در سطح بالا
آموزش زبان انگلیسی در سطح پایین
آموزش زبان انگلیسی در سطح وسط
آموزش زبان انگلیسی در سطح متوسط
آموزش زبان انگلیسی در سطح خیلی پایین
افعال کاربردی زبان انگلیسی در سطح متوسطه
افعال کاربردی زبان انگلیسی در سطح پیشرفته
افعال کاربردی زبان انگلیسی در سطح میانه 
افعال کاربردی زبان انگلیسی در سطح بالا
افعال کاربردی زبان انگلیسی در سطح پایین
افعال کاربردی زبان انگلیسی در سطح وسط
افعال کاربردی زبان انگلیسی در سطح متوسط
افعال کاربردی زبان انگلیسی در سطح خیلی پایین


دیدگاه کاربران

برچسب ها : ,, , ,