به هیولا غذا بده!‎

حجم 52 مگابایت مگابایت
نسخه 1.0

توضیحات


کودکان در این بازی یاد می گیرند که حروف الفبا را از یکدیگر تشخیص دهند. با انجام این بازی، کودکان عملکرد بهتری در مدرسه خواهند داشت و قادر خواهند شد که به راحتی از روی متن ها بخوانند. هدف این بازی آموزش و موفق شدن در امر خواندن است!

برچسب ها : ,