آموزش فلسفه و معرفی فلاسفه بزرگ

حجم 3.73 مگابایت
نسخه 1

توضیحات

com.anjeldeveloper.falsafe

در این برنامه تلاش کردیم اطلاعات جامعی درباره فلسفه و سیر حکمت در اروپا و شرق در اختیار شما قرار دهیم. با این برنامه می تونید اشراف خوبی نسبت به مکاتب فلسفی و نظام های فکری جهان پیدا کنید و به منظور آشنایی با فلسفه و معرفی متفکران بزرگ این حوزه و بهبود شیوه های تفکر تولید شده است.

این برنامه شامل فصل های زیر است:
تاریخ فلسفه غرب: این قسمت شامل حکمت و فلسفه فلاسفه غرب مطرح از جمله فرانسیس بیکن فلسفه ارسطو فلسفه افلاطون فلسفه دکارت فلسفه اسپینوزا فلسفه لایب نیتس فلسفه جان لاک فلسفه ژان ژاک روسو فلسفه کانت فلسفه هگل فلسفه هیوم فلسفه مارکس فلسفه کیرکگور فلسفه نیچه و فلسفه شوپنهاور فلسفه راسل فلسفه فلسفه هایدگر میباشد

فلاسفه معروف و بزرگ غرب و شرق: در این قسمت به معرفی فلاسفه غربی بزرگی چون فردریش نیچه برتراند راسل و امانوئل کانت و …. و فلاسفه شرقی یا فلاسفه اسلامی از جمله کنفسیوس ملاصدرا سهروردی ابن سینا و ….می پردازیم.

علم منطق: در این قسمت با استقرا نحوه استدلال و دیگاه کانت آشنا می شویم.

مغلطه و مغالطات: مغالطه نوعی استدلال غلط است که باعث گمراهی مخاطب می شود و دانستن آن در زندگی روزمره کمک زیادی می کند. 

مکاتب فلسفی نهله های فکری و ایسم های فلسفه: در این قسمت با انواع سیتم های فکری آشنا می شوید.

وجود خدا: در این قسمت با دیدگاه های مختلف خدا در فلسفه و انواع دلایل اثبات وجود خدا (براهین اثبات وجود خدا مانند برهان نظم برهان علیت و برهان وجودی) آشنا شده و آموزش می بینید که چه نقدهایی در این باره وجود دارد

معنای زندگی یا حکمت زندگی : یکی از وظایف فلسفه پاسخ به چرایی هستی و چرایی زندگی است. در هر مکتب فکری ما جوابی برای این که چرا زنده هستیم خواهیم یافت. این قسمت از فلسفه راه حل پوچی است

فلسفه اخلاق : در فلسفه اخلاق به مفاهیم خیر و شر و درست و غلط و باید و نباید و فضیلت و … پرداخته می شود. فلسفه اخلاق فلسفه زندگی فلسفه سعادت و خوب زیستن است.

جبر و اختیار: این بحث فلسفی از جذاب ترین مباحث فلسفی است. در این قسمت به این سوال جواب می دهیم که آیا انسان موجودی است با اراده ازاد و اختیار یا جبر و انفعال بر انسان حاکم است.


دیدگاه کاربران

برچسب ها : ,