مراقبه های روزانه اشو

حجم 4.28 مگابایت
نسخه 1

توضیحات

com.applover.bookosho

مراقبه و مدیتیشن های روزانه اشو

کلمه « مراقبه» از راقب- یراقب – مراقبه گرفته شده است و به معنای مواظبت می باشد و در زبان فارسی نیز همانند عربی بکار می رود یعنی در زبان عموم مردم مراقبت نیز به معنای مواظبت و حفاظت و صیانت است. معادل انگلیسی مراقبه واژه است. meditation
اشو واژه مراقبه را در زبان انگلیسی(meditation ) را با داروی (medieine)از یک ریشه می داند و می گوید:« دارو، جسم را التیام می بخشد و مراقبه وجود را شفا می دهد؛ این دارویی معنوی است». 
سخنان اشو درباره تعریف از مراقبه مشتت و پراکنده است؛ درجایی از آن به « آگاهی » تعبیر می کند و می گوید:
« مراقبه دارای هیچ چارچوبی نیست، مراقبه پنجره نیست، درب نیست، مراقبه تمرکز نیست، مراقبه توجه نیست، مراقبه آگاهی است».
ولی در جای دیگر تعریف دیگری ارائه می دهد و می گوید: « مراقبه روشی است برای خالی شدن از ذهن و رها کردن نفس. مراقبه تحمیل اخلاق، انضباط از بیرون و هر چیزی که از بیرون بیاید را بی‌ارزش می‌کند همچون اخلاق، وجدان و معنویت، … حال هر اسمی که می‌خواهی روی آن بگذار. فقط آنچه در درونت مانند یک نیلوفر آبی شکفته می‌شود دارای ارزش غایی است یعنی تنها مراقبه». 
پس مراقبه از نگاه اشو در حقیقت تخلیه و خالی نمودن ذهن از همه چیز: اخلاق، وجدان، معنویت و…می باشد. اما آیا این امکان پذیر است یا صرف یک ادعا ست که او می کند؟ آیا امکان دارد انسان همه محتویات ذهن خود را تخلیه کند؟ یا منظور اشو این است که لحظاتی به محتویات فکر نکن؛ اما این معنا نمی تواند باشد زیرا او صراحت می گوید همه آنچه که در ذهن دارای و از بیرون به تو الغاء شده دور بریز و این یعنی پاک کردن تمام اعتقادات و باورها و اندیشه ها از ذهن.

—————————

این برنامه شامل:

* مراقبه و مدیتیشن
* زمان مراقبه و مدیتیشن
* انواع مراقبه و مدیتیشن
* مدیتیشن های روزانه

————————-
امکانات برنامه:
✔ بدون نیاز به اینترنت
✔ جست و جو در متن
✔ تنظیم فونت و سایز
✔ تنظیم فاصله بین خطوط 
✔ نشانه گذاری


دیدگاه کاربران

برچسب ها : ,,