کتابخوان الکترونیکی کانون

حجم 31 مگابایت
نسخه 9.2.5

توضیحات

com.fidibo.ghalamchi.white

۱۲۴ عنوان از کتاب های کانون و همچنین ۵۲۴ عنوان کتاب یک فصل نمونه، در اپلیکیشن کتاب الکترونیک به صورت Ebook در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است ، سعی شده است کتاب هایی را به صورت نسخه الکترونیک در اختیار قرار دهیم که بیشتر جنبه آموزشی داشته باشند و نیز کتاب هایی که ممکن است چاپ آنها به اتمام رسیده باشد و دانش آموزان سراسر کشور بتوانند، از این امکان ، جهت دستیابی به کتاب ها استفاده ببرند ، کتاب هایی که تا کنون در اپلیکیشن قرار داده شده است غالبا : 
• الف – کتاب های آموزش 
• ب – کتاب های ۱۰ سوالی ها 
• ج – کتاب های آموزش مفهومی زیست 
• د – نشریه های آزمون 
• ه- برخی کتاب هایی که در حال حاضر چاپ آن ها به اتمام رسیده و در حال چاپ می باشد.


دیدگاه کاربران

برچسب ها : ,, , ,