V-Health | اپلیکیشن سلامتی و دیکشنری دارویی فارسی

حجم 7.8 مگابایت
نسخه 1

توضیحات

com.vada.vhealth

برنامه ای برای سلامتی
V-Health با هدف سلامتی به شما کمک میکند تا:
داروهای مصرفی خود را در قسمت یادآور دارو ثبت کنید تا در زمان مناسب به شما یادآوری کند.
در قسمت بینایی سنجی، شماره عینک خود را بگیرید.
در قسمت دیکشنری دارویی، با معنی انواع داروها و موارد مصرف آنها آشنا شوید.
ویژگی ها:

– دیکشنری دارویی فارسی
– بینایی سنج
– یادآور دارو
– X-Ray

سلامتی + دیکشنری دارویی + دیکشنری داروها + دیکشنری داروویی فارسی


دیدگاه کاربران

برچسب ها : ,, ,