ساقی – گنجینه شعر پارسی‎

حجم 60.89 مگابایت
نسخه 2

توضیحات

ir.hawijapp.poem

گنجینه شعر پارسی
مجموعه ای کامل و جامع از اشعار پارسی

+ امکانات نرم افزار:
– دسته بندی کامل
– جامعیت و کامل بودن دیتابیس
– جستجوی پیشرفته
– یاداداشت گذاری و اشتراک گذاری پیشرفته اشعار
– طراحی متریال دیزاین

+ آمار نرم افزار:
– ۷۲ شاعر
– ۶۲ هزار شعر
– حدود یک میلیون بیت

لیست شاعران
حافظ – خیام – فردوسی – مولوی – نظامی – سعدی – پروین اعتصامی – عطار – سنایی – وحشی – رودکی – ناصرخسرو – منوچهری – فرخی سیستانی – خاقانی – مسعود سعد سلمان – انوری – اوحدی – خواجوی کرمانی – عراقی – صائب تبریزی – شیخ محمود شبستری – جامی – هاتف اصفهانی – ابوسعید ابوالخیر – ملک‌الشعرای بهار – باباطاهر – محتشم کاشانی – شیخ بهایی – سیف فرغانی – فروغی بسطامی – عبید زاکانی – امیرخسرو دهلوی – شهریار – عبدالواسع جبلی – فخرالدین اسعد گرگانی – فیض کاشانی – سلمان ساوجی – رهی معیری – اقبال لاهوری – بیدل دهلوی – قاآنی – کسایی – عرفی – رضی‌الدین آرتیمانی – خلیل‌الله خلیلی – نصرالله منشی – هلالی جغتایی – شاه نعمت‌الله ولی – اسدی توسی – هجویری – مهستی گنجوی – شاطرعباس صبوحی – باباافضل کاشانی – ابن حسام خوسفی – رشیدالدین وطواط – عمان سامانی – فایز – عنصری – ازرقی هروی – امیر معزی – حکیم نزاری – سعدالدین وراوینی – کمال‌الدین اسماعیل – ظهیر فاریابی – عبدالقادر گیلانی – نیما یوشیج – احمد شاملو – سهراب سپهری – فروغ فرخزاد – مهدی اخوان ثالث – بهرام سالکی

لیست بخش بندی ها:
غزلیات – قطعات – رباعیات – قصاید – اشعار منتسب – رباعیات – ترانه‌های خیام (صادق هدایت) – شاهنامه – آغاز کتاب – کیومرث – هوشنگ – طهمورث – جمشید – ضحاک – فریدون – منوچهر – پادشاهی نوذر – پادشاهی زوطهماسپ – پادشاهی گرشاسپ – کیقباد – پادشاهی کی‌کاووس و رفتن او به مازندران – رزم کاووس با شاه هاماوران – سهراب – داستان سیاوش – پادشاهی کیخسرو شصت سال بود – گفتار اندر داستان فرود سیاوش – داستان کاموس کشانی – داستان خاقان چین – داستان اکوان دیو – داستان بیژن و منیژه – داستان دوازده رخ – اندر ستایش سلطان محمود – پادشاهی لهراسپ – پادشاهی گشتاسپ صد و بیست سال بود – داستان هفتخوان اسفندیار – داستان رستم و اسفندیار – داستان رستم و شغاد – پادشاهی بهمن اسفندیار صد و دوازده سال بود – پادشاهی همای چهرزاد سی و دو سال بود – پادشاهی داراب دوازده سال بود – پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود – پادشاهی اسکندر – پادشاهی اشکانیان – پادشاهی اردشیر – پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود – پادشاهی اورمزد – پادشاهی بهرام اورمزد – پادشاهی بهرام نوزده سال بود – پادشاهی بهرام بهرامیان – پادشاهی نرسی بهرام – پادشاهی اورمزد نرسی – پادشاهی شاپور ذوالاکتاف – پادشاهی اردشیر نکوکار – پادشاهی شاپور سوم – پادشاهی بهرام شاپور – پادشاهی یزدگرد بزه‌گر – پادشاهی بهرام گور – پادشاهی یزدگرد هجده سال بود – پادشاهی قباد چهل و سه سال بود – پادشاهی کسری نوشین روان چهل و هشت سال بود – پادشاهی هرمزد دوازده سال بود – پادشاهی خسرو پرویز – پادشاهی شیرویه – پادشاهی اردشیر شیروی – پادشاهی فرایین – پادشاهی پوران دخت – پادشاهی آزرم دخت – پادشاهی فرخ زاد – پادشاهی یزدگرد – دیوان شمس – مثنوی معنوی – فیه ما فیه – مجالس سبعه – غزلیات – مستدرکات – ترجیعات – رباعیات – دفتر اول – دفتر دوم – دفتر سوم – دفتر چهارم – دفتر پنجم – دفتر ششم – خمسه – خسرو و شیرین – لیلی و مجنون – هفت پیکر – شرف نامه – خردنامه – مخزن الاسرار – دیوان اشعار – بوستان – مواعظ – گلستان – غزلیات – رباعیات – قطعات – ملحقات و مفردات – در نیایش خداوند – باب اول در عدل و تدبیر و رای – باب دوم در احسان – باب سوم در عشق و مستی و شور – باب چهارم در تواضع – باب پنجم در رضا – باب ششم در قناعت – باب هفتم در عالم تربیت – باب هشتم در شکر بر عافیت – باب نهم در توبه و راه صواب – باب دهم در مناجات و ختم کتاب – غزلیات – قصاید – مراثی – قطعات – مثنویات – رباعیات – قصاید و قطعات عربی – مفردات – دیوان اشعار – قصاید – مثنویات، تمثیلات و مقطعات – دیوان اشعار – منطق‌الطیر – الهی نامه – بلبل نامه – اسرارنامه – خسرونامه – مختارنامه – سی فصل – بیان الارشاد – بی‏سرنامه – هیلاج نامه – مظهر – جوهرالذات – مظهرالعجایب – مصیبت نامه – وصلت نامه – نزهت الاحباب – پندنامه – اشترنامه – تذکره الأولیاء – غزلیات – قصاید – ترجیعات – فی التوحید باری تعالی جل و علا – در نعت رسول – فی‌فضائل خلفا – درتعصب گوید – آغازکتاب – حکایت سیمرغ – حکایت بلبل – حکایت طوطی – حکایت طاووس – حکایت بط – داستان کبک – داستان همای – حکایت باز و …


دیدگاه کاربران

برچسب ها : ,, , ,